Strong Hold yang berarti mempunyai daya kaku namun daya kilap nya rendah,cocok untuk rambut lurus,semi ikal,ikal,keriting(bukan afro)dan susah di atur.

NOTE :semakin kilap daya pomade tersebut maka semakin rendah daya kaku pomade tersebut dan semakin kaku daya pomade tersebut maka semakin rendah juga daya kilap pomade tersebut.